Gewelven in beton

Welfsels behoren naast onze breedvloerplaten, balken, kolommen & muren ook aan onze lijst van specialisaties!

Welfsels in beton worden veelal toegepast in de utiliteitsbouw, maar ook in de woningbouw wint dit type vloerelement aan populariteit. Waar gewapend beton of voorgespannen predallen niet meer aangewezen of mogelijk zijn, bieden voorgespannen welfsels de oplossing!

Ons aanbod:

  1. Voorgespannen betongewelven: zijn speciaal ontworpen voor het overbruggen van grote overspanningen en draagvermogens op te vangen.
  2. Gewapende betongewelven